top of page

TPN of INTRA VENEUSE VOEDING

Total Parenteral Nutricia (TPN) of Totale Parenterale Voeding of Intra veneuse voeding : Is een specifieke techniek om via een centrale of poort-catheter voeding toe te dienen aan patiënten die niet voldoende gevoed zijn. Als thuisverpleger is het noodzakelijk om specifieke kennis te hebben om dit op een vlotte manier te laten verlopen. Ik heb een specifieke opleiding gevolgd om de IV voeding toe te dienen.

Patiënten die niet genoeg kunnen worden gevoed via de mond, krijgen kunstmatige voeding. Vaak gebeurt dit via een sonde, maar in sommige situaties is totale parenterale voeding (TPN) noodzakelijk. Parenteraal betekent letterlijk ‘buiten de darm’. De voeding komt rechtstreeks in de bloedbaan via een dun slangetje (katheter) terecht. Op deze manier wordt de darm ontzien. In de kunstmatige vloeibare voeding zitten alle voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. De hoeveelheid en het soort voeding hangt af van lengte, gewicht, leeftijd, ziektetoestand en activiteiten. Per persoon verschilt de samenstelling van de voeding, het aantal voedingen per week en de tijdsduur van toedienen. Al deze elementen kunnen na verloop van tijd ook nog veranderen.Omdat het toedienen van de TPN met de nodige zorg moet gebeuren is het belangrijk om voor een thuisverpleegkundige te kiezen die een specifieke opleiding gevolgd heeft.

bottom of page