top of page

STOMAZORG

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. De 4 belangrijkste worden hier besproken.


Een colostoma (colon=darm) is een uitgang van de dikke darm in de huid van de buik. Het moet worden aangelegd wanneer de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten. Het wordt soms aangelegd bij aangeboren afwijkingen, darmonstekingen, poliepen, tumoren of om na een darmoperatie de darm rust te geven. Wanneer de ontlasting het stoma verlaat, moet dit worden opgevangen. Daar zijn speciale opvangmaterialen voor en methoden om het opvangen van de ontlasting te reguleren. Het is belangrijk om te weten, dat met een stoma de ontlasting niet meer opgehouden kan worden. Dat is onder normale omstandigheden wel mogelijk dankzij de kringspier van de anus.Via volgende link kan je een video bekijken met een duidelijk overzicht en uitleg. http://www.youtube.com/watch?v=nIZ3Op73GAo


Een ileostoma of een stoma op de dunne darm wordt aangelegd wanneer de dikke darm in zijn geheel moet worden verwijderd door onstekingsziekten. Wanneer de gehele dikke darm is angetast door Colitis Ulcerosa of door de Ziekte van Crohn, kan de patiënt vaak geen normaal leven meer leiden. De ontlasting is dan waterdun, bevat bloed en slijm en komt continu naar buiten. Patiënten hebben voortdurende diarree, hebben pijn en krampen in de buik en voelen zich erg ziek. Het wegnemen van de dikke darm en het aanleggen van een ileostoma kan dan de eerste aanzet zijn tot een normaal leven.


Een urostoma is een uitgang van de urether in de huid ter hoogte van de buik. Het wordt aangelegd wanneer de urine niet langs de normale weg het lichaam kan verlaten zoals bij blaaskanker,prostaatkanker, aangeboren afwijkingen, een gezwel van de urethers of urineleiders, slecht functioneren van de blaas, het niet meer kunnen ledigen van de blaas. Bij een urostoma maakt men gebruik van een stukje dikke darm (10 cm) om de urethers te verbinden met de huid. Voor de opvang van de urine kan men hetzelfde stomamateriaal gebruiken als bij colostoma.


Een tracheostoma is een kunstmatige opening in de luchtpijp. Deze opening wordt gemaakt als de normale ademweg via de mond naar de luchtpijp en longen is verstoord. De operatie om een tracheostoma te maken heet een tracheostomie. Na een tracheotomie is het strottenhoofd nog aanwezig. Via een snede in halshuid en luchtpijp wordt een buisje (canule) aangebracht dat er voor zorgt dat de gemaakte opening niet dichtklapt. De canule bestaat meestal uit een binnen- en een buitencanule. De buitencanule wordt op zijn plaats gehouden door een canulebandje om de hals. De binnencanule mag verwijderd worden om deze te reinigen. De buiten canule mag men niet zelf verwijderen, dit kan door de thuisverploeegkundige gedaan worden. ls de oorzaak van de ademnood verholpen dan kan de canule weer worden verwijderd en groeit de opening weer vanzelf dicht. Daarom wordt dit ook wel een tijdelijk stoma genoemd.

Welke stoma's zijn er ?


COLOSTOMA Stoma ter hoogte van de dikke darm


ILEOSTOMA Stoma ter hoogte van de dunne darm


UROSTOMA Stoma ter hoogte van de blaas


TRACHEOSTOMIE Stoma ter hoogte van de luchtpijp

 In mijn reeds meer dan 22-jarige loopbaan heb ik verschillende stomapatiënten verzorgd en veel ervaringen opgedaan.

In de opleiding wondzorg en stomatherapie heb ik veel theoretische kennis opgedaan, en sindsdien heb ik al verschillende patiënten gevolgd en begeleid met een stoma. Het is me opgevallen dat het voor de patiënten met een stoma bijzonder zwaar is,zowel op praktisch vlak als op emotioneel vlak. Sommige patiënten heb ik kunnen overtuigen om zelfzorg aan te leren, voor andere meestal oudere patiënten was dit geen goede optie. 

bottom of page