top of page

PALLIATIEVE ZORGEN

  • Onze taak bij palliatieve patiënten is comfortzorg aan te bieden, alsook om de patiënt en de familie in de thuissituatie te ondersteunen. In samenspraak met de patiënt, familie en de huisarts en of oncoloog is het soms aangewezen om beroep te doen op een palliatief netwerk vb. "Het leven helpen". Dit netwerk heeft speciaal opgeleide palliatieve verpleegkundigen, die advies en ondersteuning geven aan de patiënt , de familie , de thuisverpleegkundige en de huisarts.
    Omgaan met palliatieve patiënten en de omgeving is niet altijd evident, daarom heb ik enkele vaardigheidstrainingen gevolgd. Door mijn praktijkervaring van meer dan 25 jaar in de thuisverpleging en de specifieke opleiding, heb ik geleerd om op een vlotte en gepaste manier met palliatieve patiënten om te gaan. De palliatieve patiënt heeft recht op een uitstekende proffesionele verzorging, en daar probeer ik alles aan te doen. Om deze laatste levensfase in een zo positief mogelijke manier te beleven maak ik graag tijd voor de patiënt en de familie, zodat het achteraf een positieve herinnering blijft.
  • Palliatieve patiënten zijn in vele gevallen patiënten met een oncologische problematiek, waarbij chemotherapie en of radiotherapie een blangrijk onderdeel zijn van de behandeling. Bij deze patiënten is het belangrijk om preventief te handelen om wonden te voorkomen. Het is voor ons als gespecialiseerd team in de wondzorg een uitdaging om bij deze oncologische patiënten ( soms met wonden) te zorgen voor hun comfort, en preventieve maatregelen te nemen om wonden en pijn te voorkomen. Bij wonden met veel pijn of pijn ten gevolge van de aandoening, kunnen we in samenspraak met de behandelende arts een pijnpomp plaatsen om zo het comfort te verhogen bij de patiënt.  
  • Indien een palliatieve patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis is het noodzakelijk om enkele dagen voor ontslag contact met ons op te nemen. Dit is in het belang van een vlot verloop van de dienstverlening en het comfort van de patiënt. Wij hebben dan de tijd om eens de thuissituatie te komen bekijken en eventueel de nodige voorzieningen tijdig te laten bestellen en te leveren. 
  • Palliatieve patiënten zijn patiënten die wegens hun ziektebeeld in aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming. Zo wordt de patiënt financieel ondersteund in de thuissituatie.De aanvraag moet gebeuren bij de medisch adviseur van uw ziekenfonds, indien nodig kunnen wij de nodige formulieren bezorgen. In samenspraak met de huisarts kunnen we dan helpen om de formulieren in te vullen en te verzenden.

         Voor netwerken van palliatieve zorgen zie "info". (bovenaan links)
bottom of page