top of page

WELKOM OP DE WEBSITE VAN RONALD CNOCKAERT

NIEUW

WONDZORGCENTRUM IN OUDENAARDE

                LOKATIE : G. Purchingstraat 2 te Oudenaarde (groepspraktijk tacambaro)

                WAT DOEN WIJ? : Advies en behandeling bij complexe wondzorg en

                chronische wonden.

                DOOR WIE? : Verpleegkundig Wondzorgspecialist 

                MEER INFO? : 0478/268 145

  • WONDerZORG is een team van zelfstandig thuisverpleegkundigen die zich vooral richt op de proffesionele aanpak van WONDZORG. Onze focus is vooral gericht op kwaliteit, niet op kwantiteit. Daardoor hebben we de mogelijkheid om de zorgen op een rustige manier te laten verlopen, wat erg op prijs gesteld word door onze patiënten. We zijn ervan overtuigd dat multidiciplinair samenwerken en communicatie met andere zorgverleners de basis is voor goede zorg.
  • Door mijn jarenlange ervaring in de thuisverpleging met palliatieve patiënten en bijkomende opleidingen PALLIATIEVE ZORGEN heb ik de skills ontwikkeld om met veel zorg en deskundigheid deze laatste levensfase op een respectvolle positieve manier samen met de patiënt te beleven. Natuurlijk is het begeleiden van de naaste familie een belangrijk item waar we eveneens de nodige aandacht aan besteden .
  • Naast wonden behandelen, geef ik graag WONDZORGADVIES bij chronische en of complexe wondzorg, dit gebeurt op vraag van zowel de huisarts, de thuisverpleegkundige, de familie als de patiënt zelf. Samen met het ganse team streven we ernaar om de wondzorg in de regio Vlaamse Ardennen te verbeteren en onze professionele aanpak kenbaar te maken bij alle thuisverpleegkundigen, artsen en huisartsen in deze regio. Het is NIET onze bedoeling om de taak van de vaste thuisverpleegkundige over te nemen, maar om hen ondersteuning aan te bieden op vraag van de patiënt, de familie, de thuisverpleegkundige of de huisarts. De regio voor wondzorgadvies strekt zich over een groot deel van Oost Vlaanderen, je kunt dit onder "regio voor wondzorgadvies" terugvinden.
  • Als referentie stomaverpleegkundige bied ik alle STOMAZORGEN aan bij stomapatiënten. Met een uitstekende vakbekwaamheid zorg ik ervoor dat alle preventieve maatregelen genomen worden om bijkomende complicaties te voorkomen. Tevens hechten we bij onze stomapatiënten veel belang aan de psychische begeleiding omdat deze verandering gepaard gaat met niet te onderschatten emoties, en een grote wijziging in het dagelijks leven van de patiënt en de echtgenoot(e).

  • Natuurlijk bieden wij ook alle andere verpleegkundige zorgen aan in de thuissetting, waarvoor wij ons regelmatig bijscholen door het volgen congressen en symposia. Hierdoor kennen we de nieuwste technieken en kunnen we de TECHNISCH VERPLEEGKUNDIGE PRESTATIES verder opvolgen en deze op een kwaliteitsvolle manier toepassen. Voorbeelden zijn : NPWT= Neagatievedruktherapie ; TPN = Intraveneuse voeding via centrale catheter; Pijnpompen aanleggen en opvolgen; aan en afsluiten van Chemotherapie of IV Catheters; Madentherapie als hulpmiddel in de wondzorg.
  • Het voorkomen van problemen door preventieve maatregelen te treffen in onze dagelijkse zorg is een belangrijk aandachtspunt die we niet uit het oog verliezen. Daarom evalueren we op regelmatige basis met het team en passen we indien nodig onze zorg aan.
bottom of page